FACILITIES : Fitness Center

Fitness Center : "เพลิดเพลิน" กับการออกกำลังกายที่ฟิตเนส พร้อมบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติ