สำนักงานเขาใหญ่ :

9 หมู่ 18 บ้านอุทุมพรพัฒนา ตำบลหมูสี

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450

(ห่างจากทางเข้าคีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 กิโลเมตร)

Phone: 044-929-929,

Mobile: 083-249-9929, 089-499-4473,

089-499-4476

Fax: 044-929-925

Email: rsvn@cdkhotel.com

Follow on: Facebook

Contact Us