Winter Sale E-Voucher

ต้อนรับลมหนาวกับ โปรโมชั่น Winter Sale E-Voucher ซื้อ 1 แถม 1 พร้อมอาหารเช้า : Chateau De Khaoyai

พบกับดีลสุดพิเศษ Winter Sale E-Voucher ตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 12 ธันวาคม 2561 เท่านั้น!!

รายละเอียดโปรโมชั่น :เงื่อนไขโปรโมชั่น :

 • ราคาห้องพักเป็นราคาสุทธิ รวม Service Charge 10% และ VAT 7% แล้ว
 • สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
 • ใช้ได้ทุกวัน
 • การใช้ Gift Voucher ช่วงปีใหม่ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว : ห้อง Standard ชำระเพิ่ม 800฿, ห้อง Deluxe ชำระ เพิ่ม 1,000฿, ห้อง Exclusive ชำระเพิ่ม 1,500฿/ห้อง/คืน และ บ้าน Buddy House ชำระเพิ่ม 2,000฿/หลัง/คืน
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพัก
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เข้าพักฟรี รวมอาหารเช้า (จำกัด 1 ท่าน/ห้อง)
 • เด็กอายุ 5-10 ปี ชำระค่าอาหารเช้า 212 บาท (จำกัด 1 ท่าน/ห้อง)
 • เด็กอายุ 11 ปีขึ้นไป/ผู้ใหญ่ ชำระค่าเตียงเสริม 1,177 บาท/ท่าน/คืน (จำกัด 1 ท่าน/ห้อง)
 • กรุณาชำระเงินส่วนต่างโดยตรงกับทางร้านค้า/ โรงแรม/ ผู้ให้บริการ ฯลฯ
 • กรณีมีค่าบริการเพิ่มสามารถชำระเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมฯ
 • สำรองห้องพักล่วงหน้า อย่างน้อย 7-14 วัน
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพัก มิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไข/ยกเลิกการใช้บริการได้
 • ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก (ยกเว้นบ้านพัก Buddy House 1 และ Buddy House 2)
 • เฉพาะซื้อผ่าน www.chateaudekhaoyai.com/webdeals เท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-929-929, 083-249-9929 หรือ
 • ทาง Facebook Inbox Message

* ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า